Vergaderen volgens de Lean filosofie

Herken je de situatie? De vergadering begint te laat, de agenda wordt ter plekke uitgedeeld en gedurende de eerste 10 minuten van de vergadering komen er nog deelnemers binnen lopen. Met als klap op de vuurpijl de voorzitter die de laatkomers nog even snel wil bijpraten over wat tot dusver besproken is. Verspilling van tijd, geld en mensen. En een hoge frustratie over het inefficiënte verloop van de vergadering. Kan dit niet beter? Natuurlijk wel. De principes van lean zijn breed door te voeren binnen organisaties ook op het vlak van vergaderen.

..Meer lezen klik hier 

LinkedInGoogle+

Het belang van verwonderen bij continue verbetering

Op 21 april zal Freek Hermkens tijdens de NKK lezing ingaan op hoe organisaties dienstverlenende processen kunnen (her) inrichten zodat de klant optimaal bediend wordt en sturing op resultaten mogelijk wordt. Freek zal in dit kader onder andere duiding geven aan hoe je vanuit de filosofie van continu verbeteren je kunt verwonderen en hoe dit als basis kan dienen voor de inrichting van een closed loop feedback systeem richting je klanten. Hierbij zal hij ook ingaan op hoe je – ondersteund…

LinkedInGoogle+

Deelname onderzoek rol van midden management bij continue verbetering

Om de rol van midden management binnen continu verbeteren te toetsen en verder te onderzoeken ben ik op zoek naar midden managers en top management die binnen hun organisatie betrokken zijn geweest bij een continu verbeter traject (bijvoorbeeld een lean of six sigma implementatie) en die graag hun ervaringen willen delen en deelnemen aan dit onderzoek…

Neem rechtstreeks contact met me op door een mail te sturen en kijk ook op managementsite.nl

Creëren van continue verbetering is een enorme uitdaging. Hoe beïnvloedt midden management continue verbetering in de financiële dienstensector? Dat wil ik onderzoeken. — lees verder

LinkedInGoogle+