Het belang van verwonderen bij continue verbetering

Op 21 april zal Freek Hermkens tijdens de NKK lezing ingaan op hoe organisaties dienstverlenende processen kunnen (her) inrichten zodat de klant optimaal bediend wordt en sturing op resultaten mogelijk wordt. Freek zal in dit kader onder andere duiding geven aan hoe je vanuit de filosofie van continu verbeteren je kunt verwonderen en hoe dit als basis kan dienen voor de inrichting van een closed loop feedback systeem richting je klanten. Hierbij zal hij ook ingaan op hoe je – ondersteund…

LinkedInGoogle+

Deelname onderzoek rol van midden management bij continue verbetering

Om de rol van midden management binnen continu verbeteren te toetsen en verder te onderzoeken ben ik op zoek naar midden managers en top management die binnen hun organisatie betrokken zijn geweest bij een continu verbeter traject (bijvoorbeeld een lean of six sigma implementatie) en die graag hun ervaringen willen delen en deelnemen aan dit onderzoek…

Neem rechtstreeks contact met me op door een mail te sturen en kijk ook op managementsite.nl

Creëren van continue verbetering is een enorme uitdaging. Hoe beïnvloedt midden management continue verbetering in de financiële dienstensector? Dat wil ik onderzoeken. — lees verder

LinkedInGoogle+

Middle management in the driving seat of Customer Excellence

Middle management is an important spill when it comes to reaching Continuous Improvement and Customer Excellence. Focussing on the more hard factors like operational dashboard which facilitates result driven steering with the end result of  high customer value.  And the skills matrix which results in higher employee satisfaction and eventually higher productivity.  Combine this with soft skills like listening and observing and executing improvement (PDCA) on the end to end process for sustainable results.  

Important is that the middle manager is in the driving seat and given the responsibility to act.

MiddleManagement-resultdrivensteeringEN

LinkedInGoogle+